bố trí cửa

Bố trí cửa nhà để đón được thêm nhiều vượng khí

Cách bố trí cửa để đón được nhiều vượng khí Phong thủy quan niệm cửa là nơi đón khí, là đường đi của khí trong toàn bộ căn nhà. Trong khí có sinh khí (vượng khí) và tà khí (sát khí). Thiết kế, bố trí cửa theo phong thủy là làm sao để đón được nhiều vượng khí và hạn chế, tránh tà khí. Cửa