cửa chính

Cửa nhà tuyệt đối không nên thẳng hàng với nhau theo phong thủy

Cửa trong nhà không nên thẳng hàng với nhau Nếu đặt cửa chính với cửa hậu chạy thẳng nhau lại không tốt vì vượng khí vào nhà sẽ trôi đi mất. Ngoài ra, làm nhà theo phong thủy người ta tránh đặt 3 cửa ra vào và cửa sổ (hay nhiều hơn nữa) trên một loạt thẳng hàng nhau vì cho rằng khí sẽ

Bố trí cửa nhà để đón được thêm nhiều vượng khí

Cách bố trí cửa để đón được nhiều vượng khí Phong thủy quan niệm cửa là nơi đón khí, là đường đi của khí trong toàn bộ căn nhà. Trong khí có sinh khí (vượng khí) và tà khí (sát khí). Thiết kế, bố trí cửa theo phong thủy là làm sao để đón được nhiều vượng khí và hạn chế, tránh tà khí. Cửa